1
Premium Retail Service

Een hoge beschikbaarheid van uw retail apparatuur zorgt er voor dat uw klanten optimaal bediend kunnen worden zonder geconfronteerd te worden met defecte apparatuur. NTL zorgt er voor middels diverse diensten die vanuit Premiun Service worden aangeboden dat onze dienstverlening geheel aansluit bij de behoefte van de retailer. Met een team van 18 technici die landelijk opereren zorgen wij er voor dat we altijd dicht bij de klant zitten om snel te kunnen reageren. Ons eigen repair center zorgt er voor dat onze technici worden voorzien van hoogwaardig gerapareerde deel componenten die dan weer bij de klant vervangen kunnen worden.

Field Services

NTL heeft een Field Service organisatie die bestaat uit 18 technici die er voor zorgen dat wij een landelijk dekkende Field organisatie hebben. Met deze Field organisatie zijn wij in staat om 7 dagen per week, 14 uur per dag, storingen met diverse Service Level Agreements op te lossen. NTL kan van een 4 uur call to fix tot calls op afspraak voor u inrichten. Onze technici zijn uitgerust met een grote hoeveelheid onderdelen waardoor wij een first time fix van 98% kunnen realiseren en wij ruimschoots kunnen voldoen aan onze SLA verplichtingen.

Repair Services

NTL beschikt over een eigen repair center. Wij repareren primair voor onze eigen Service organisatie en kunnen zo de kwaliteit bewaken en relatief snel op de behoefte van onze field inspelen. NTL repareert ook voor externe klanten middels een bring-inn service.