1
Retail Deployment

Binnen onze afdeling Deployment houden we ons bezig met alle IMACD activiteiten. IMACD staat voor Install, Move, Add, Change en Disposal. NTL zorgt er dus voor dat uw hardware wordt geïnstalleerd, verhuisd, uitgebreid, aangepast en/of afgevoerd. Net wat u wenst.

Installation

Het installatieproces begint vaak met het staging proces, dit houdt in dat wij de apparatuur voorzien van de juiste software. Nadat de software is geïnstalleerd, wordt alle randapparatuur uitgepakt en aangesloten om vervolgens te testen. We weten dan zeker dat uw hardware op locatie volledig functioneert. Na deze test wordt alles weer ingepakt en vervoerd naar de juiste locatie. Op locatie wordt de hardware geïnstalleerd en de bekabeling netjes weggewerkt. Dit kan een compleet nieuwe winkel zijn maar uiteraard ook een uitbreiding van een extra systeem.

 

Move

Binnen uw organisatie moet apparatuur verplaatst worden omdat u gaat verbouwen of omdat u gaat verhuizen. NTL koppelt de apparatuur vakkundig af en verplaatst dit naar de nieuwe locatie, eventueel met eigen transport. Tijdens een verplaatsing / verhuizing kan NTL de apparatuur van preventief onderhoud voorzien om vervolgens weer te installeren en operationeel op te leveren.

 

 

Add

Onder Add verstaan wij het toevoegen van apparatuur aan uw bestaande configuratie. Uw POS configuratie werkt naar behoren echter wordt u vanuit overheidswege geconfronteerd met een leeftijdschecker die gekoppeld moet worden aan uw POS. NTL kent als geen ander uw configuratie en weet hoe om te gaan met deze toevoeging. Op locatie wordt de apparatuur geïnstalleerd en de software aangepast.

Change

Uw apparatuur functioneert nog naar behoren echter wordt uw harddisk te klein daar de software de afgelopen jaren steeds meer functionaliteit heeft gekregen. NTL kan de verandering op uw apparatuur doorvoeren door een nieuwe harddisk te plaatsen en te voorzien van de nieuwe software. Veranderingen binnen uw configuratie kunt u door NTL laten uitvoeren en wij dragen er ook zorg voor dat dit wordt doorgevoerd in de I-base en ons service proces.

 

 

Disposal

Aan het einde van ieder IMAC proces zal er apparatuur dan wel verpakkingsmateriaal afgevoerd dienen te worden. NTL zorgt er voor dat alles vanaf locatie meegenomen wordt. Verpakkingsmateriaal en apparatuur worden gescheiden. Alle hardware wordt volgens de Europese wetgeving, AEEA, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur wetgeving gesplitst en afgevoerd. Tevens kunnen wij uw harddisks, met data, gecertificeerd wissen danwel vernietigen.